Fit door OefeningFit door Oefening
Jong en oudJong en oud
DuofietsDuofiets
Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen
BurendagBurendag

Sint Laurensfonds

Wie zijn wij

Sint Laurensfonds is een vermogensfonds dat bijna vier eeuwen projecten en maatschappelijke initiatieven ondersteunt die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen in Rotterdam en omgeving. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening.

Speerpunten in ons bestedingsbeleid zijn het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen en het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen.

Voor projecten op het gebied van ouderen is het stimuleren van ouderenparticipatie en zelfredzaamheid zeer van belang. Het ondersteunen van ouderen in het behouden of het opnieuw verkrijgen van de regie over hun eigen leven in fysiek en mentaal opzicht. Bijzondere aandacht is er voor het bestrijden en doorbreken van eenzaamheid en het sociaal isolement onder (met name thuiswonende) ouderen.

Werkgebied

Sint Laurensfonds is een Rotterdams fonds. Ons werkgebied is daarom Rotterdam en directe omgeving.

Criteria

Sint Laurensfonds neemt alleen aanvragen in behandeling die aan de volgende criteria voldoen:

  • aanvragen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichting, vereniging en kerkelijke instelling);
  • de aanvraag betreft een concreet project of programma;
  • de aanvraag sluit aan op ons bestedingsbeleid;
  • het project heeft betrekking op onze doelgroepen woonachtig in Rotterdam (en directe omgeving);
  • het project is vraaggericht en niet aanbod gestuurd;
  • een aanvraag wordt ruim voor aanvang van het project ingediend.

Wijze van aanvragen

Via ons digitale aanvraagformulier kunt u eenvoudig een projectaanvraag indienen indien aan de aangegeven criteria wordt voldaan. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Bij aanvragen tot en met € 5.000 geldt dat er binnen zes weken een besluit wordt genomen. Voor bedragen hoger dan € 5.000 zijn er, afhankelijk van de datum van indiening en de hoogte van het gevraagde bedrag, bepaalde behandel- en besluittermijnen.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning? Doe dan eerst onze QuickScan op onze website: www.sintlaurensfonds.nl.

Contact

Alle informatie over Sint Laurensfonds of het indienen van een aanvraag vindt u op www.sintlaurensfonds.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 010-4182833 of mailen naar info@sintlaurensfonds.nl.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer