Fit door OefeningFit door Oefening
Jong en oudJong en oud
Jong en oudJong en oud
Samen op padSamen op pad
Circus SantelliCircus Santelli

Lang Leve Kunst Fonds

Wie zijn wij

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert het levensplezier van ouderen door actieve kunstbeoefening. Het fonds is een gezamenlijk programma van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.

Het fonds staat open voor allerlei projecten en initiatieven. Kleine, lokale initiatieven waarin ouderen minimaal vijf keer onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook initiatieven met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de ontwikkeling van een methodiek.

Criteria

De doelstelling van het Lang Leve Kunst Fonds is het levensplezier van ouderen stimuleren door creatieve ontwikkeling. De beoordelingscriteria komen voort uit het toekenningsbeleid van het fonds en bestaan uit de volgende onderdelen:

• actieve kunstbeoefening, minimaal vijf kleer meedoen

• liefst in een groep en voor een gerichte doelgroep ouderen

• samenwerking tussen cultuur en zorg/welzijn

• ondernemerschap

Werkgebied

Het Lang Leve Kunst Fonds financiert initiatieven van organisaties in Nederland.

Wijze van aanvragen

Wilt u een kunstproject voor ouderen starten? Doe eerst de QuickScan. Bij een positieve uitkomst kunt u een aanvraag indienen. De aanvraag komt bij Fonds Sluyterman van Loo terecht, waar u ook een account aan kunt maken. Selecteer als doelstelling voor uw initiatief ‘Creatieve ontwikkeling’ en kies vervolgens de kunstdiscipline.

Bereid ook de volgende bijlagen voor:

  • Een zo beknopt en kernachtig mogelijk geformuleerd projectplan
  • Begroting inclusief dekkingsplan
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal een jaar oud)*
  • Een actuele jaarrekening
  • Een CV van ten minste één betrokken kunstenaar, waaruit de artistieke kwaliteit en verantwoordelijkheid blijkt
  • Statuten*

*Bij bestaande stichtingen zijn ook statuten en een recent KvK-uittreksel verplicht. Stichtingen in oprichting moeten deze later toevoegen.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@langlevekunst.nl!

Het Lang Leve Kunst Fonds is een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK, met als belangrijkste partners het Prins Bernhard Cultuurfonds, Brentano’s Steun des Ouderdoms en LKCA. Fonds Sluyterman van Loo behandelt de aanvragen van het Lang Leve Kunst Fonds.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer