Topaz feestTopaz feest
Circus SantelliCircus Santelli
BurendagBurendag
Ouderen in BewegingOuderen in Beweging
Samen zingenSamen zingen

Fonds SGS

Wie zijn wij

Fonds SGS is een vermogensfonds dat gelieerd is aan Zilveren Kruis. Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Ook steunt Fonds SGS kleinschalige initiatieven voor buurtgerichte en lokale activiteiten die zich richten op gezondheid. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten en initiatieven mede ten goede komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in het zorgproces verbetert.

Werkgebied

Fonds SGS neemt aanvragen in behandeling voor projecten en kleinschalige initiatieven die plaatsvinden in de kernregio’s van Zilveren Kruis: Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Criteria

Fonds SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten, mits gericht op gezondheid en zelfredzaamheid, krijgen een kans.

Fonds SGS doet dit door financiële bijdragen te leveren in de vorm van:

  • Projectsubsidies: Fonds SGS verleent steun aan concrete en afgebakende projecten die maximaal een periode van 3 jaar bestrijken en waarvoor (nog) geen reguliere financiering vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet Langdurige Zorg of Jeugdzorg beschikbaar is. Het project moet innovatief zijn en zich richten op verbetering van de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen en plaatsvinden in de kernregio’s van Zilveren Kruis. Projecten die zich richten op de zorg voor ouderen met als resultaat hogere kwaliteit van leven, verbeterde zorgprocessen en positief effect op zorgkosten, hebben daarbij de voorkeur. Aantoonbaar draagvlak bij relevante zorgverleners is een vereiste, zodat bij gebleken succes de resultaten onderdeel kunnen worden van de reguliere zorg.

  • Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten voor ouderen in de kernregio’s van Zilveren Kruis. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorgactiviteiten, welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen, zijn nieuw voor de aanvrager en hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Particulieren niet.

Fonds SGS verstrekt geen bijdrage aan projecten en initiatieven die al gestart zijn. Daarnaast is (commerciële) productontwikkeling uitgesloten van financiering en heeft wetenschappelijk onderzoek, waar patiënten niet direct baat bij hebben, geen prioriteit. Een eigen bijdrage en/of cofinanciering door andere partijen is een voorwaarde.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen het gehele jaar in digitale vorm worden ingediend. Een complete aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier, een uitgewerkt projectplan met mijlpalenplanning en implementatiestrategie en een begroting met dekkingsplan.

Informatie over de wijze van aanvragen en de bijbehorende procedure en aanvraagformulieren kunt u vinden op de webpagina van Fonds SGS:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/sgs

Een aanvraag wordt getoetst op zaken als de vraagstelling, aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele bijdrage, de implementatie in de praktijk en de kans op reguliere financiering na afloop van het project.

Houdt u rekening met een termijn van circa tien weken waarin Fonds SGS de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Contact

Alle informatie over Fonds SGS en het indienen van een aanvraag kunt u vinden op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie/sgs. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 071-3670287 of u kunt een email sturen naar SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer