BurendagBurendag
BurendagBurendag
Diva dichtbijDiva dichtbij
Topaz feestTopaz feest
Samen zingenSamen zingen

Fonds 1818

Wie zijn wij

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat geld en ondersteuning geeft aan sociaal-maatschappelijke projecten van organisaties zonder winstoogmerk. De aandacht gaat uit naar projecten op het gebied van Welzijn, Maatschappelijke opvang, Financiële zelfredzaamheid, Vrijwilligerswerk, Zorg, Sport, Spel & Bewegen, Educatie, Natuur & Milieu en Amateurkunst. Fonds 1818 maakt ook particuliere initiatieven mogelijk. Voor deze zogenoemde bewonersinitiatieven zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Regio

Fonds 1818 is er voor aanvragers in negentien gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude.

Criteria

Fonds 1818 stelt een aantal algemene eisen aan een aanvraag:

  1. De aanvrager voert het project uit in één of meer gemeenten binnen de regio van Fonds 1818, en richt zich met het project op inwoners van deze gemeenten.

  2. De aanvraag wordt ingediend namens een stichting, vereniging, sociale onderneming of groepje van minimaal drie personen die niet namens een organisatie aanvragen (een bewonersinitiatief).

  3. Fonds 1818 steunt projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk verbeteren. Het project sluit aan bij (een aantal van) deze doelen. Voor alle projecten geldt dat de inzet van vrijwilligers van groot belang is.

  4. De aanvrager streeft met het project geen politiek of religieus doel na. Hieronder verstaat Fonds 1818 inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen.

  5. De aanvrager zoekt geen financiële steun voor één specifiek persoon of een gezin.

  6. Het project gaat op zijn vroegst zes weken na het indienen van de aanvraag van start.

Wijze van aanvragen

Organisaties en bewoners kunnen hun donatieaanvragen digitaal indienen via een formulier op de website van Fonds 1818. Een aanvraag bevat altijd een projectplan, begroting en dekkingsplan.

De aanvragen van organisaties worden het hele jaar door in behandeling genomen. Maximaal zes weken na het indienen hoor je of je wel of geen donatie van Fonds 1818 ontvangt.

De aanvragen voor bewonersinitiatieven worden vier keer per jaar beoordeeld. Zorg er dus voor dat je de vier deadlines goed in de gaten houdt. 

Vier keer per jaar behandelen we de aanvragen voor bewonersinitiatieven. Kijk op fonds1818.nl voor de sluitingsdata.

Contact

Wil je contact opnemen met Fonds 1818? Dat kan via telefoonnummer 070 3641141 of via info@fonds1818.nl. Misschien staat het antwoord op je vraag op de website van Fonds 1818.

Inspirerende voorbeelden van projecten die Fonds 1818 steunt vind je op de Inspiratiepagina, Facebook en Instagram van het fonds.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer