Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen
Topaz feestTopaz feest
Samen op padSamen op pad
Fit door OefeningFit door Oefening
Circus SantelliCircus Santelli

Fonds 1818

Wie zijn wij

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat zich inzet voor de ondersteuning van allerlei maatschappelijke projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. De aandacht gaat daarbij uit naar projecten op het gebied van Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu, Educatie en Duurzaamheid.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Werkgebied

Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Het betreft de regio Haaglanden met daarin de volgende gemeenten: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en het Westland.

Criteria

Fonds 1818 geeft financiële steun aan niet-commerciële organisaties en aan kleine particuliere initiatieven van minimaal drie personen voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Denk aan de 'groene' schoolpleinen, het helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of het organiseren van een benefietconcert voor een goed doel. De aanvrager van steun moet aantonen niet zelf over voldoende financiële middelen te beschikken. Fonds 1818 doet ook een aantal zaken niet.

Zo geeft het fonds geen donaties

-aan organisaties met een winstoogmerk.
-ten behoeve van individuele noden.
-aan projecten die buiten de regio plaatsvinden.
-aan projecten die al gestart zijn.
-aan projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter.
-als structurele steun of om exploitatietekorten aan te vullen.

Voor wie

Fonds 1818 financiert projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Belangrijk is dat donaties een maatschappelijk doel dienen én rechtstreeks ten goede komen aan inwoners van het werkgebied van Fonds 1818. Er is geen minimum of maximum bedrag dat aangevraagd kan worden.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Regio

Het project komt ten goede aan de inwoners van de regio waarin Fonds 1818 actief is. Het project wordt bij voorkeur uitgevoerd door een organisatie uit de regio.

Doel

Het project heeft een (cultureel) maatschappelijk doel.

Doelgroep

Het project heeft een bredere doelgroep dan de eigen directe omgeving. Uitzondering hierop zijn groepen die specifieke aandacht vereisen.

Winstoogmerk

Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben.

Start

Het project mag nog niet begonnen zijn.

Wijze van aanvragen

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met een recente jaarrekening, een dekkingsplan en een kopie van de statuten. U kunt gebruikmaken van een checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is.

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Houdt wel rekening met een termijn van circa acht weken waarin Fonds 1818 de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt. Fonds 1818 ontvangt aanvragen bij voorkeur per e-mail via aanvraag@fonds1818.nl.

Vier keer per jaar behandelen we de aanvragen voor bewonersinitiatieven. Kijk op fonds1818.nl voor de sluitingsdata.


Contact

Vragen? Bel de afdeling voorlichting en communicatie 070- 375 49 57 of stuur een e-mail naar info@fonds1818.nl. Ook op de website www.fonds1818.nl is meer informatie te vinden. Een aanvraag kunt u sturen naar aanvraag@fonds1818.nl.

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer