Diva dichtbijDiva dichtbij
DuofietsDuofiets
Circus SantelliCircus Santelli
Jong en oudJong en oud
Topaz feestTopaz feest

Bavo stichting

Wie zijn wij

De Bavo stichting is opgericht op 29 oktober 1971 en gevestigd in Heemstede. De Bavo stichting is een vermogensfonds waarbij het rendement wordt gebruikt voor bevordering van de kwaliteit van het leven bij het ouder worden.

Om dit doel te bereiken worden financiële bijdragen verstrekt voor ondermeer:

  • activiteiten die het welzijn van ouderen kunnen bevorderen
  • innovaties en experimenten op het terrein van zorgvoorzieningen voor ouderen
  • wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van gerontologie en geriatrie

Werkgebied

Aanvragen voor heel Nederland worden in behandeling genomen maar deze worden alleen gehonoreerd als het een innoverend project betreft. De Bavo stichting richt zich bijvoorkeur op het Kennemerland gebied.

Criteria

Projecten worden in principe alleen gesubsidieerd als die binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen. De Bavo stichting heeft ook een steunfonds waaruit aansprekende projecten worden gefinancierd die niet direct binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen.

Er wordt voorrang gegeven aan projecten in de regio van het Kennemerland. De bijdrage is in principe eenmalig en wordt alleen verstrekt als subsidiering niet uit de reguliere budgetten mogelijk is.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

  • ouderen en armoede
  • ouderen en diversiteit
  • ouderen en jongeren
  • ouderen en palliatieve zorg
  • ouderen en kwaliteit van leven

De focus van het wetenschappelijk onderzoek ligt op het terrein van de ouderengeneeskunde in de vorm van een bijzondere leerstoel aan het LUMC in Leiden.

Wijze van aanvragen

De Bavo stichting werkt vanaf 1 januari 2021 met een nieuw digitaal aanvraagportaal.

Via het aanvraagportaal op de website kunt u de subsidieaanvragen en gehonoreerde projecten bij de Bavo stichting beheren.

Ook kunt u communiceren met de Bavo stichting over uw ingediende aanvragen.

Is dit uw allereerste aanvraag? Maak dan eerst een account aan.

Contact

U kunt met ons contact opnemen via

Bavo Stichting
De Baan 29
2012 DC  HAARLEM

E info@bavostichting.nl

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer