Jong en oudJong en oud
Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen
Circus SantelliCircus Santelli
DuofietsDuofiets
Ouderen in BewegingOuderen in Beweging

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Wie zijn wij

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. We focussen hierbij op jaarthema’s. Prioriteit wordt gegeven aan praktijkgerichte projecten waar patiënten direct baat bij kunnen hebben. Wetenschappelijk onderzoek krijgt nadrukkelijk geen prioriteit.

Werkgebied

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is een landelijk fonds: wij steunen projecten waarvan direct landelijke impact uitgaat. In de eerste helft van 2016 gaat de voorkeur uit naar projecten die zich richten op:

 • Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan.
 • Verbetering van zorg voor kwetsbare groepen geraakt door de transities.

Er blijft ook in 2016 ruimte voor andere innovatieve projecten, kleinschalige projecten (tot maximaal € 25.000) die tussen wal en schip dreigen te vallen en projecten in het buitenland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Criteria

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars nodigt organisaties uit om de zorg beter, eenvoudiger en slimmer te maken, met het perspectief van de patiënt als uitgangspunt. Elk jaar is er 5 miljoen euro beschikbaar. Een project dient aan de volgende criteria te voldoen:

 1. Aansluiten bij jaarthema's
 2. Praktijkgericht
 3. Duidelijke doelstelling
 4. Landelijk effect
 5. Beperkte looptijd, maximaal 3 jaar
 6. Meetbaar eindresultaat
 7. Bijdrage aanvrager
 8. Aanvrager is rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
 9. Algemene voorwaarden

Wijze van aanvragen

Verzoeken om financiering kunt u indienen via de portal op onze website.

Contact

Wij adviseren u altijd onze website te raadplegen voor de actuele stand van zaken.

Hier vindt u nadere informatie over onze richtlijnen en criteria en hoe u een aanvraag kunt indienen. Daarnaast biedt de website informatie over de organisatie van ons fonds, welke projecten ondersteund zijn en kunt u de jaarverslagen inzien.

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoonnr. 030-6988500 of een e-mail sturen naar ons algemene e-mailadres.

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer