DuofietsDuofiets
Diva dichtbijDiva dichtbij
Circus SantelliCircus Santelli
Samen zingenSamen zingen
Jong en oudJong en oud

FNO

Wie zijn wij

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn door een chronische ziekte of een beperking. Daarom zetten wij ons in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Ook als er langdurig zorg nodig is. Dit doen we door het samenbrengen van partijen, het verzamelen en delen van kennis, en door het financieren van projecten.

We hebben vier programma’s voor vier kwetsbare doelgroepen. Het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis is er één van. Het richt zich op alleenstaande zelfstandig wonende ouderen met één of meer beperkingen. Het doel van het programma is hen in staat stellen op een prettige manier langer zelfstandig te wonen.

Werkgebied

FNO ondersteunt projecten door het gehele land.

Criteria Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

Op een prettige manier langer thuis is volgens ons meer dan voldoende zorg achter de voordeur. We richten ons daarom op twee thema’s: Meedoen en Bewegen. Waarbij we vernieuwende projecten willen ondersteunen maar ook succesvolle aanpakken die er al zijn, breder beschikbaar willen maken.

Een projectvoorstel kan ingediend worden als er een call voor projecten open staat. Op onze programmapagina is te zien wanneer dat is. In de betreffende calltekst wordt weergegeven naar welke soort projecten we op zoek zijn. Onderstaande criteria zullen daarbij altijd van toepassing zijn:

Doelgroep

Ouderen 65+, alleenstaand, zelfstandig wonend, één of meer beperkingen, niet dementerend.

Doel

Het project draagt op een directe manier bij aan het vergroten van sociale activiteit en/of bewegen en mobiliteit.

Betrokkenheid Ouderen

Ouderen zijn vanaf de opzet bij het project betrokken.

Wijze van Aanvragen

Een complete aanvraag bestaat uit een projectplan, een begroting, een dekkingsplan en bij programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ook een samenwerkingsovereenkomst. Een aanvraag kan alleen ingediend worden via de website tijdens een geopende call.

Contact

Meer Veerkracht, Langer Thuis

Hanneke Marcelis, programmasecretaris.
http://www.fnozorgvoorkansen.nl/meer-veerkracht-langer-thuis/
Hanneke_Marcelis@fondsnutsohra.nl of 085 – 0403260 of 06-826 890 22.


Op onze website kunt u daarnaasr zien welke projecten er binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis lopen en vindt u alle informatie over de andere programma's van FNO: www.fnozorgvoorkansen.nl

Disclaimer
Azim DezignWebdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer